Home Info Contact
EDUBAS

Educatieve software voor kinderen op de basischool

EDUBAS maakt gratis educatieve software voor kinderen op de basisschool van groep 3 tot groep 8. Het taalprogramma ABC en het rekenprogramma 123 zijn daar voorbeelden van. Op eenvoudige wijze en spelenderwijs worden de taal- en rekenvaardigheden vergroot. Daarnaast zijn er, voor jong en oud, de leuke spellen Match en Quiz.

Wat kan je hier doen?

Online spelen

Sinds kort is EDUBAS begonnen met het ontwikkelen van software die online gespeeld kan worden. Daarmee wordt het mogelijk om de spellen niet alleen op je PC te spelen maar ook op je smartphone of tablet. Deze ontwikkeling is nog maar kort in gang en daarom is het aanbod nog niet zo uitgebreid als in de spelonderdelen die je (hieronder) kunt downloaden. Ga nu naar online spelen.

Meehelpen

Je kunt meehelpen aan het uitbreiden en verbeteren van de online spellen. Dat kan op verschillende manieren. Ga nu naar meehelpen.

Downloaden

De online spellen zijn nog niet af. Wil je toch gebruik maken van alle mogelijkheden van ABC en 123 dan kan je hieronder zien waaruit de programma's bestaan en kan je alles gratis downloaden om te installeren op je PC of laptop.

Product Info Download
ABC + 123 klik hier
Match klik hier
Quiz klik hier


Over de software

Enkele jaren geleden is gestart met de ontwikkeling van het taalprogramma ABC. Later is daar het rekenprgogramma 123 aan toegevoegd. Alle programma's zijn ontwikkeld waarbij een aantal uitgangspunten, waar de software aan zou moeten voldoen, centraal heeft gestaan. De hieronder genoemde uitgangspunten hebben de software gemaakt zoals die nu is.

Een programma moet bestaan uit één geheel (één programma) dat uit veel verschillende onderdelen bestaat zodat alle groepen van de basisschool er mee kunnen werken
Alle onderdelen moeten een uniforme werking hebben qua besturing en een min of meer uniforme lay-out ("look-and-feel")
De werking van de onderdelen moet zo eenvoudig zijn dat direct duidelijk is wat er moet gebeuren (met name voor de kinderen in groep 3)
Het accent moet liggen op het educatieve karakter. Het is de bedoeling dat kinderen iets opsteken van de aangeboden stof door er spelenderwijs mee bezig te zijn; kinderen zijn immers leergierig. De software sluit niet aan bij een bepaalde leermethode (als dat wel zo is dan berust dat op toeval) en moet niet gezien worden als een soort cursus
In elk onderdeel moeten kinderen een bepaalde score kunnen halen. Het behalen van een score (vooral een hogere dan die van een ander) werkt zeer motiverend om een bepaald onderdeel nog een keer te doen. De tien hoogste scores komen in een lijst die telkens aan het eind van een onderdeel wordt getoond (heb je een score die hoger is dan nummer 10 van de lijst dan mag je je naam invullen). De score is niet bedoeld als meetinstrument voor de prestaties van een kind, maar enkel en alleen om een kind te prikkelen het onderdeel nogmaals te spelen
De leerkracht (of ouder) moet de inhoud van de aangeboden stof kunnen aanpassen. Daarom is er een zogenaamde leerkrachtmodule waarmee de inhoud van elk onderdeel kan worden aangepast of uitgebreid
De software moet kunnen draaien op alle gangbare versies van Windows en moet weinig capaciteit van de computer vergen. Bovendien moet de software in een netwerk kunnen draaien. Dit is niet alleen leuk voor de beheerder maar ook voor de kinderen, het scorebord is dan toegankelijk voor alle kinderen van de school (je kunt concurreren met de hele school)

COO en CBO aspecten

Instrueren Bij de meeste onderdelen (oefeningen) is instructie niet noodzakelijk omdat deze direct voor zichzelf spreken. Bij onderdelen waar wel (enige) instructie nodig is, wordt een uitleg van de bedoeling van het onderdeel gegeven en hoe het gespeeld moet worden.
Oefenen Met alle onderdelen kan eindeloos worden geoefend. ABC en 123 hebben 36 verschillende onderdelen verspreid over de groepen 3 t/m 8. In de meeste onderdelen zijn 3 speelniveaus te onderscheiden.
Toetsen ABC en 123 bevatten geen toetsmogelijkheden.
Registreren Van elk onderdeel wordt een scorelijst bijgehouden waarin de 10 beste scores worden bijgehouden.
Analyseren Er wordt geen uitleg gegeven wanneer een vraag niet beantwoord kan worden of foutief is beantwoord. Wel kan altijd het juiste antwoord worden getoond (dat gaat ten koste van de score)
Plannen Leerkrachten en ouders kunnen met de leerkrachtmodules de inhoud van alle onderdelen aanpassen (wijzigen/uitbreiden).