Home Meehelpen

Meehelpen met Match


Spelregels

Hieronder staat beschreven wat je moet doen. Dat wat je hebt gemaakt, kan je naar mij sturen. Ik plaats het dan op de site van EDUBAS en dan is jouw spel toegevoegd aan Match. De uitleg is nog een heel verhaal geworden maar het is echt niet moeilijk.

Wat moet je maken?

  • Vierentwintig plaatjes (afbeeldingen)
  • Twee tekstbestandjes
Hieronder staat uitgebreid beschreven wat je moet doen om een spel te maken binnen Match. Wil je alvast zien hoe het er uiteindelijk uit ziet dan kan je al twee voorbeelden downloaden.

Match-voorbeeld-1.zip Match-voorbeeld-2.zip

Om te zien welke spellen al aanwezig zijn in Match kan je hier de actuele inhoudsopgave bekijken (opent nieuw venster/tabblad).
Plaatjes.

Als je Match al hebt gespeeld, weet je wat de bedoeling is. Er zijn voor een spelonderdeel in totaal 24 plaatjes nodig, 12 links van het scherm en 12 rechts. Er zijn telkens twee plaatjes die bij elkaar horen. De plaatjes worden afgebeeld in het formaat 90 pixels breed en 90 pixels hoog. Je kunt het beste de plaatjes precies in die grootte maken. Maak je ze groter of kleiner dan vervormen ze en zien ze er minder mooi of zelfs lelijk uit.

Over de namen van de plaatjes het volgende. Je mag een lange naam bedenken voor je plaatjes maar ook hele korte (bv "p1a", p1b"). In de tekstbestandjes (zie hieronder) staat welke bij elkaar horen, de naam van de plaatjes maakt dus eigenlijk niet uit.

Het soort plaatjes maakt ook niet uit, het mag b.v. van het type "png", "jpg" of "gif" zijn. Dat heet de extensie van het plaatje (bv "plaatje-1a.png").

Tekstbestandjes.

Het eerste tekstbestandje bevat de namen van de plaatjes en welke plaatjes bij elkaar horen. Noem het bestandje "match"
Hier twee voorbeelden en daarna een toelichting:

Voorbeeld 1:

{ "afbeeldingparen":
[
["01L","01R"],
["02L","02R"],
["03L","03R"],
["04L","04R"],
["05L","05R"],
["06L","06R"],
["07L","07R"],
["08L","08R"],
["09L","09R"],
["10L","10R"],
["11L","11R"],
["12L","12R"]
]
}

Voorbeeld 2:

{ "afbeeldingparen":
[
["01L-kraai.jpg","01R-kraai.png"],
["02L-spreeuw.jpg","02R-spreeuw.png"],
["03L-vink.jpg","03R-vink.png"],
["04L-zwaluw.jpg","04R-zwaluw.png"],
["05L-scholekster.jpg","05R-scholekster.png"],
["06L-kleine karekiet.jpg","06R-kleine karekiet.png"],
["07L-buizerd.jpg","07R-buizerd.png"],
["08L-valk.jpg","08R-valk.png"],
["09L-canadese gans.jpg","09R-canadese gans.png"],
["10L-vlaamse gaai.jpg","10R-vlaamse gaai.png"],
["11L-fazant.jpg","11R-fazant.png"],
["12L-aalscholver.jpg","12R-aalscholver.png"]
]
}

De voorbeelden zien er misschien wat gek uit met die accolades ({}), vierkante haken ([]), aanhalingstekens, komma's en het woord "afbeeldingparen:". Dat moet je allemaal precies zo overnemen. Wat je zelf moet aanpassen zijn de namen van de plaatjes (afbeeldingen). Tenzij je besluit de namen van jouw plaatjes ook 01L, 01R enz te noemen, dan kan je de inhoud van voorbeeld 1 letterlijk overnemen.
Je ziet 12 keer tussen vierkante haken twee namen van plaatjes staan zoals ["01L","01R"] en ["01L-kraai.jpg","01R-kraai.png"]. Dit betekent dat deze twee plaatjes bij elkaar horen. Het eerste plaatje (bv "01L") wordt op het linkerdeel van het scherm geplaatst en het tweede plaatje ("01R") op het rechterdeel. De namen van de plaatjes die je hier noemt, moeten natuurlijk overeenkomen met de namen van de plaatjes (afbeeldingen) zelf. Daarbij maakt het uit of je kleine letters of hoofdletters gebruikt; dus goed opletten. Verder moet je geen speciale tekens (diakrieten zoals bv é of ë) gebruiken in de namen van je plaatjes. Die moeten dan eerst worden vervangen door de bijbehorende html-codes en dat is alleen maar lastig.

Tot slot nog iets over de extensie van de plaatjes (".png", ".jpg" of ".gif"). Als alle 24 plaatjes in je spel dezelfde extensie hebben dan hoef je die niet op te nemen in het tekstbestandje zoals hierboven in het linker voorbeeld is te zien. In het tweede voorbeeld wordt ".jpg" en ".png" gebruikt, dan moet je de extensie wel opnemen (zie hieronder).

Het tweede tekstbestandje beschrijft het spel zoals de titel van het spel. Hieronder een voorbeeld van hoe dat er uit moet zien:

{ "id": "xxxxx",
"omschrijving": "Welke vogel is dit",
"extensie" : "",
"voorbeeldafbeeldingen": ["06L-kleine karekiet.jpg","06R-kleine karekiet.png"],
"categorieafkorting": "BI",
"nivo":"**"
}

De inhoud van dit bestandje wordt opgenomen in de inhoudsopgave van Match. Noem het bestandje "match-inhoud". Aan de volgende rubrieken moet jij een invulling geven:
  • omschrijving
  • extensie
  • categorieafkorting
  • nivo

Omschrijving: Dit geeft de bedoeling aan van je spel en komt in de keuzelijst van de spellen waar je uit kunt kiezen.

Extensie: Als alle plaatjes van hetzelfde type zijn (dus dezelfde extensie hebben) en je hebt de extensie niet opgenomen in het eerste bestandje dan moet je hier de extensie opgeven.

Voorbeeldafbeeldingen: Hier moet je twee plaatjes (afbeeldingen) opgeven die samen met de omschrijving worden getoond in de keuzelijst. Je moet een paar van twee kiezen uit je totale pakket van 12 paren.

Categorieafkorting: Hiermee geef je aan in welke categorie het spel valt. Je kunt kiezen uit:

TA = Taal en spelling
RK = Rekenen en wiskunde
AK = Aardrijkskunde en topografie
GS = Geschiedenis
NT = Natuur en techniek
BI = Biologie
VK = Verkeer

Nivo: Hiermee geef je aan of dit spel heel gemakkelijk is of heel moeilijk of daar tussinin. Je kunt kiezen uit:

heel gemakkelijk = *
tussen heel gemakkelijk en heel moeilijk in = **
heel moeilijk = ***

Het kiezen van een nivo kan een beetje lastig zijn want wat of wie neem je als uitgangspunt. Neem als uitgangspunt een volwassen persoon (jezelf) en bepaal of je het spel (heel) gemakkelijk vindt of (heel) moeilijk. Dat is meestal nog wel te doen. Twijfel je dan doe je twee sterren. Het is geen exacte wetenschap, het is maar een indicatie.

Wat moet je opsturen?

Als het goed is heb je nu 24 plaatjes en twee bestandjes ("match" en "match-inhoud"). De twee bestandjes mogen "gewone" tekstbestandjes zijn (type ".txt") die je met windows-kladblok kunt aanmaken. Pak dit alles in een zip-bestandje (zoals in de twee voorbeelden die je kunt downloaden) en mail me dat.

Wat doe ik met jouw zip-bestandje?

Eerst controleer ik of de inhoud correct is want anders werkt het niet. Ik kijk verder of de plaatjes er goed uit zien en niet te groot zijn (qua aantal kB). Als er iets niet klopt laat ik je dat weten.
Als alles goed is wordt binnen Match een nieuwe map aangemaakt waarin jouw plaatjes komen, samen met het bestandje match. De inhoud van match-inhoud wordt toegevoegd aan de inhoudsopgave van Match. Een paar handelingen en Match is weer een spel rijker.